24 stycznia 2016
Asia i Kuba przynieśli Bogu swego syna, a my jako Wspólnota modliliśmy się o Jego błogosławieństwo.

4.jpg2.jpg3.jpg1.jpg