Witamy w INKUBATORZE

Chcemy w praktyczny sposób uczyć się, co to znaczy być chrześcijaninem – uczniem Jezusa Chrystusa: Jak można nim się stać ? Jak poznać Boga osobiście i jak rozwijać relację z Nim? Jak doświadczyć Bożej miłości i jak kochać innych?

Szukając odpowiedzi na te i inne pytania w Biblii – Piśmie Świętym uczymy się wspólnie odkrywać Bożą wolę dla naszego życia i stosować ją każdego dnia. Spotykamy się w każdą niedzielę na nabożeństwie oraz w tygodniu na małych grupach domowych. Organizujemy spotkania i imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wszystko po to, aby lepiej poznać siebie a przede wszystkim Boga i naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa!

Chrześcijańska Społeczność INKUBATOR, organizacyjnie jest Zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Dlaczego INKUBATOR?

Inkubator - miejsce gdzie staramy się stworzyć optymalne i przyjazne warunki duchowe dla podtrzymania nowego życia w Jezusie Chrystusie, prawidłowego rozwoju i wzrostu po to abyśmy wszyscy stali się uczniami naszego Zbawiciela.

Inspiracja jest dla nas list do Efezjan 4.11-16

Jak Apostoł Paweł nauczał w lisie do Efezjan „abyśmy, wszyscy doszli razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości Pełni Chrystusa”
 

Nicejskie wyznanie wiary 325 r n.e.

Wierzymy:
w jednego Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, Światłość ze Światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie uczynionego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił i przyjął ciało, stał się człowiekiem, cierpiał i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
I w Ducha Świętego.